Kategoria: Multifiltracja

Posted in Filtr do produkcji Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Zmiękczanie wody ze studni

Realizacja wykonana w Rybniku. Woda nie spełniała norm pod względem żelaza, manganu oraz jonu amonowego, lecz tak naprawdę głównym problemem… Dalej Zmiękczanie wody ze studni

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

System zmiękczający zamontowany w miejscowości Sądowo. Zanim nastąpiło zamontowanie stacji, twardość wody wynosiła kilkanaście stopni niemieckich. Dzięki zastosowaniu Bayer Lewatit,… Dalej Kompleksowe uzdatnianie wody

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Uzdatnianie wody ze studni

Oczyszczanie wody ze studni od soli twardości

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Zmiękczanie i dezynfekcja wody

Zmiękczanie i dezynfekcja wody ze studni w prywatnym domu

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Kompleksowy SUW w mieszkaniu

Kompleksowy system uzdatniania wody w mieszkaniu

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

System multifiltracji wody