Posted in Filtr do domu prywatnego Odżelazianie wody Systemy uzdatniania wody

Filtr odżelaziająco-odmanganiający

Filtr do wody ze studni z żelaza

Posted in Filtr do domu prywatnego Multifiltracja Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

System zmiękczający zamontowany w miejscowości Sądowo. Zanim nastąpiło zamontowanie stacji, twardość wody wynosiła kilkanaście stopni niemieckich. Dzięki zastosowaniu Bayer Lewatit,… Dalej Kompleksowe uzdatnianie wody

Posted in Filtr do domu prywatnego Kompleksowe uzdatnianie wody Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

Kompleksowe uzdatnianie wody w prywatnym domu

Posted in Filtr do domu prywatnego Kompleksowe uzdatnianie wody Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

Stacja uzdatniania wody zrealizowana w Lesznie. Głównym problemem tej wody ze studni, były azotany oraz wysoka twardość wody. Aby kompleksowo… Dalej Kompleksowe uzdatnianie wody

Posted in Filtr do domu prywatnego Kompleksowe uzdatnianie wody Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

System uzdatniania wody ze studni w prywatnym domu

Posted in Filtr do domu prywatnego Odżelazianie wody Systemy uzdatniania wody

Usuwanie żelaza z wody

Filtr do wody od żelaza w kraju

Posted in Filtr do domu prywatnego Kompleksowe uzdatnianie wody Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

Kompleksowe uzdatnianie wody ze studni w prywatnym domu

Posted in Filtr do domu prywatnego Systemy uzdatniania wody Zmiękczanie wody

Zmiękczanie wody w mieszkaniu

Kompaktowy zmiękczacz wody zajmuje niewiele miejsca

Posted in Filtr do domu prywatnego Odżelazianie wody Systemy uzdatniania wody

Oczyszczanie wody od żelaza

System oczyszczania wody ze studni z żelaza w prywatnym domu

Posted in Filtr do domu prywatnego Kompleksowe uzdatnianie wody Niski poziom pH Systemy uzdatniania wody

Kompleksowe uzdatnianie wody

Kompleksowe uzdatnianie wody w prywatnym domu