Zmiękczanie wody ze studni

Realizacja wykonana w Rybniku. Woda nie spełniała norm pod względem żelaza, manganu oraz jonu amonowego, lecz tak naprawdę głównym problemem był mangan, ze względu na jego kilkukrotne przekroczenie. Dodatkowo woda kwalifikowała się do zmiękczenia, ze względu na bardzo wysoki poziom twardości. Ze względu na duże przepływy chwilowe występujące na co dzień w tym małym przedsiębiorstwie, konieczne było zastosowanie większej kolumny z większą ilością złoża, niż zazwyczaj dla takich parametrów się stosuje. Warto pamiętać, że wszystkie systemy należy dobierać indywidualnie, ze względu na bardzo różnorodną jakość wody i jej zapotrzebowanie.
Spora część inwestorów, która ma większe zużycie wody, niż w małym gospodarstwie domowym, bywa począwszy przekonana, że stacja uzdatniania wody w przypadku dużych przepływów, może być równie dobrze taka sama wielkościowo, jak w przypadku tych mniejszych, bo mają bardzo podobne parametry wody. Niestety skutkuje to zużyciem złoża w okresie kilku miesięcy, zamiast kilkunastu lat. W efekcie konieczna jest wymiana systemu na nowy, czyli kolejne koszta, które inwestor jest zmuszony ponieść na własne życzenie.

Doboru sprzętu dokonał Doradca Techniczno-Handlowy Gracjan Słyścio – 573 153 101

Zostaw komentarz